عملکرد فیلتر پرس

فیلتر پرس ها ، فیلتر های تحت فشار هستند که در ساخت آنها از صفحاتی با جنس های مختلف مانند PP ، PE ، آلومینیوم و چدن استفاده می شود که بین یک صفحه ثابت و یک صفحه متغیر که به جک هیدرولیک متصل است قرار دارند بین این صفحات پارچه های صافی با روزنه های ریز قرار می گیرند که بر روی آنها و فضای بین دو صفحه کیک تشکیل می گردد . بعد از پر شدن فضای بین صفحات و تشکیل کیک محلول ورودی به دستگاه قطع شده و با باز شدن صفحات کیک و یا گل خشک شده به پایین میریزد . ضخامت کیک در صفحات تولیدی شرکت پلی آب اتصال صفا تا 40 میلیمتر می باشد . فیلتر پرس های ساخت شرکت پلی آب اتصال صفا در سه نوع فیلتر پرس دستی ، فیلتر پرس نیمه هیدرولیک دستی و فیلتر پرس هیدرولیک برقی تولید می گردد . این فیلتر پرس ها در دو نوع مدار باز و مدار بسته ساخته می شوند .

عملکرد فیلتر پرس

عملکرد فیلتر پرس