صفحات با حجم متغیر

صفحات با حجم متغیر ( Membrane )

به این نوع صفحات ، صفحات با حجم متغیر غشایی گفته می شود و بصورت یک در میان بروی دستگ

صفحات با حجم متغیر فیلتر پرس

صفحات با حجم متغیر فیلتر پرس

اه فیلتر پرس چیده می شود . پس از پر شدن فضای بین صفحات و اتمام ورود دوغاب به فیلتر پرس و تشکیل کیک در بین صفحات ، عملیات دمش هوا و یا آب در فضای داخلی صفحات صورت می گیرد . این عمل موجب تورم غشایی صفحات شده و در نتیجه موجب وارد شدن فشار به کیک و عملیات آبگیری مجدد میشود . نتیجه این عملیات تشکیل کیک با خشکی تا 80 درصد (بسته به نوع کیک) و زمان فیلتراسیون کاهش یافته و در این حالت به دلیل رطوبت کم کیک به صفحات نمی چسبد و موقع تخلیه به راحتی از صفحات جدا می شود .

پلی آب اتصال صفا صفحات فیلتر پرس ممبران را برای کاربردهای گوناگون تا سایز 1000 میلیمتر و در فشارهای کاری 10 ، 12 ، 16 ، 30 بار ، مطابق شرایط عملکردی تولید می نماید . این صفحات دارای عمق 24 تا 60 میلیمتر مطابق ابعاد استاندارد می باشند که نحوه شیار ها و نوع طراحی براساس شرایط به کارگیری و نوع عملیات مورد انتظار صورت می پذیرد و از مزایای صفحات فیلتر پرس ممبران پی آب اتصال صفا ، می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • سازگاری بالا در تصفیه محصولات متفاوت
  • زمان کوتاهتر فیلراسیون و تصفیه
  • بازدهی بالاتر دستگاه
  • درصد ماده خشک (کیک) بالاتر (کاهش رطوبت کیک)
  • کاهش مصرف انرژی
  • عدم نیاز به خشک کردن احتمالی مجدد
  • جدا شدن آسانتر کیک به دلیل طراحی خاص صفحات ممبران

نوع طراحی ، نحوه تغذیه و استفاده از لاستیک (Rubber) در صفحات ممبران موجب گردیده است که موارد آسیب دیدن ضخامت و شکستن ناگهانی در حین عملکرد به طور قابل توجهی کاهش یابد .

آنچه در عملکرد بهینه سیستم های دستگاه فیلتر پرس بسیار حائز اهمیت است ، انتخاب دقیق نوع صفحه و فرم آن ، مواد اولیه صفحات ممبران ، نوع پارچه ، شرایط عملکردی شامل بررسی تنشهای محیطی همچون فشار ، دما ، PH ، دبی ورودی و خروجی ، درصد ماده جامد اولیه محلول ، میزان رطوبت کیک خروجی و … است .